perjantai 23. lokakuuta 2015

Kehoäly, hermosto ja stressin poistaminen

Oletan tätä kirjoittaessani, että jokainen lukija tietää, mitä ovat keskushermosto, aivot ja ääreishermosto. Keskityn siis oleelliseen ja tiivistän asiani, eli kerron, miksi Kehoälyn harjoittelu on niin hyvä ja ainutlaatuinen stressin poistamisen ja hermoston vahvistamisen väline. Suurin salaisuus piilee kuitenkin Kehoälyn käytännön toimintatavoissa, joita on mahdotonta löytää niin korkealaatuisina mistään muualta.

Arkista työelämää ja työkykyä ajatellen stressin ennakointi, ennaltaehkäisy ja poistaminen ovat Kehoälyn harjoittelun tärkeimpiä syitä. Hermoston kannalta Kehoälyn harjoitteluun on kaksi syytä. Kehoälyn harjoittelu vahvistaa hermostoa ja poistaa stressiä. Kehoälyn harjoittelu on sekä psykosomaattista toimintaa että autonomista hermostoa hoitavaa toimintaa. Somaattista hermostoa voi toki hoitaa myös esimerkiksi kuntosalilla tai joogaamalla, mutta autonomista hermostoa voi parhaiten hoitaa juuri Kehoälyn harjoittelun avulla.

Hermoston kannalta asia on nopea ja helppo selittää. Stressi on sitä, kun ihmisen autonominen hermosto toimii huonosti, eli kun sympaattinen hermosto jää ylitilaan, eikä keho palaa riittävän sujuvasti käyttämään riittävän paljon parasympaattista hermostoa. Stressireaktion vastapainona toimii Kehoälyn harjoittelun kautta opittu ennaltaehkäisevä taito välttää, lieventää ja poistaa stressiä. Hermoston kannalta voidaan puhua kyvystä rentoutua, sekä aktivoida ja palauttaa parasympaattisen hermoston normaali toiminta. Tämä saadaan aikaan kehoälyn harjoittelulla. Siitä seuraa paljon hyviä asioita, kuten keskittynyt ja rauhallinen olo, kirkastunut ajattelu, lisääntynyt omien tunteiden hallinta, sekä luottamuksen ja hyväksynnän kasvaminen omaa kehoa kohtaan.

Stressin poiston voi tehdä monella tavalla. Karvalakkimalli on harrastaa jotakin liikuntaa tai urheilua, käydä kulttuuritapahtumissa tai nollata hermosto keinotekoisesti (eskapistisesti ja vahingollisesti) esimerkiksi alkoholin avulla. Hiukan parempi tapa voi olla esimerkiksi joogaaminen tai tavallinen meditaatio, sillä ne siirtävät parhaassa tapauksessa kehon pois stressitilasta. Nämä kaikki ovat kuitenkin kapea-alaisia ja vain hetkellistä lievitystä tarjoavia toimia. Kehoälyn harjoittelu erottuukin edukseen kaikista muista ”menetelmistä”, joilla stressiä voi vähentää ja poistaa. Stressin poistamiseen suositeltavin tapa on Kehoälyn harjoittelu, sillä sen ansiosta kykenet parhaalla tavalla ennakoimaan sarastavaa stressiä, toimimaan parhaan kehoetiikan mukaisesti, kehoälykkäästi, sekä tietysti ehkäisemään ja poistamaan stressin toimivalla tavalla.